Ápeiron VIII

2018 – acrylic on papercrete – 41 cm